NORWAY GRANT

     

 

NORWAY GRANTS

 • Conferința 31.08.2016

  În ziua de 31.08.2016, la Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştiilor  “Nicolae Golescu” Slatina, a avut loc Evaluarea stadiului implementării  proiectului Abordarea integrată pentru prevenirea victimizării în comunităţile de rromi”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în prezenţa reprezentanţilor  Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al instituţiilor din judeţ cu care unitatea noastră colaborează.

     

   

  Conferința 27.10.2016

  În ziua de 27.10.2016, la Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştiilor “Nicolae Golescu” Slatina, a avut loc conferinţa internaţională privind oportunitatea înfiinţării unui Centru de excelenţă în vederea pregătirii poliţiştilor în domeniul Prevenirii şi combaterii Infracţiunilor determinate de ură,în cadrulproiectului “Abordarea integrată pentru prevenirea victimizării în comunităţile de rromi”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
  La această activitate au participat reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române-Unitatea de Implementare a Proiectelor şi Direcţia Management Resurse Umane, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Olt, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, Prefecturii Judeţului Olt, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Organizaţiei Rromani CRISS, Partidei Rromilor precum şi o delegaţie de 12 poliţişti ofiţeri din republica Bulgaria condusă de Emil KOLEV.  

     

   

  In perioada 2-4 Noiembrie 2016 la Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Slatina, a început cursul în domeniul pregătirii poliţiştilor în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor determinate de ură. La acest curs au participat 20 de poliţişti români.
  Aceasta este prima serie dintr-un număr de 300 de poliţişti ce se vor pregăti în domeniul mai sus amintit şi face parte din proiectul “Abordarea integrată pentru prevenirea victimizării în comunităţile de rromi”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  În cadrul proiectului „Abordarea integrată pentru prevenirea victimizării în comunităţile de romi” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 RO21-MAI-IGPR-POD4, în urma implementării activităților repartizate Centrului Slatina, au fost obținute următoarele rezultate pe linie de învățământ și sub aspect logistic:

  1. Pregătirea în două sesiuni sub egida  OSCE - ODHIR a unui număr de 40 traineri în domeniile:  infracțiuni determinate de ură și tehnici de interogare  a victimelor infracțiunilor motivate de ură.
  2. Pregătirea unui număr de 300 polițiști în cadrul a 10 sesiuni de formare în domeniul infracțiunilor motivate de ură;
  3. Elaborarea curriculei de pregătire suplimentară în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor motivate de ură de către trainerii de specialitate din cadrul Centrului și susținerea acestor activități în cadrul cursurilor de inițiere în carieră, de capacitate profesională, schimbarea specialității/profilului de muncă și elevi; 
  4. Pregătirea unui număr de 80 de poliţişti în domeniul  cunoaşterii limbii romani şi familiarizarea cu obiceiurile şi tradiţiile  etniei rome;
  5. Organizarea unei conferinţe internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor motivate de ură, cu accent pe minoritatea romă. Scopul declarat al conferinţei a fost de  a facilita transferul de expertiză şi bune practici în domeniul prevenirii şi investigării infracţiunilor motivate de ură, protecţia drepturilor omului şi a minorităţilor pe de o parte, iar pe de altă parte de a crea un cadru şi o reţea de cooperare poliţienească în domeniul mai sus-menţionat între reprezentanţii agenţiilor de respectare a legii din Bulgaria şi Serbia ce au fost invitaţi să ia parte la eveniment. La activitate au participat un număr de 86 de persoane dintre care 12 au fost reprezentanţi ai Poliţiei Naţionale din Bulgaria.
  6. Efectuarea unei vizite de studiu la CEPOL a unei delegaţii de la CFPP Nicolae Golescu Slatina şi echipa de proiect
  7. Asigurarea facilităților de pregătire pentru un număr de 20-25 cursanți/serie:a fost renovată o sală de clasă, a fost dotată cu mobilierul aferent, videoproiector, două staţii de lucru portabile, echipament de tip televizor LED, flipchart, tablă magnetică, ecran retractabil și sursă de alimentare;

       8.  Asigurarea facilităților de cazare și hrănire pentru un număr de 20-25 cursanți/serie.
       9.   Renovarea și dotarea sălii de conferință cu echipament tehnic modern în vederea organizării unor activități viitoare în domeniul combaterii și prevenirii infracțiunilor motivate de ură, atât la nivel național cât și internațional;

      10.   Studii  tehnice de infrastructură.
 •