ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII POLIȚIENEȘTI DINTRE ELVEȚIA ȘI ROMÂNIA

   

        Titlul proiectului: Promovarea conceptului de poliție de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunitățile de romi sau alte comunități dezavantajate din punct de vedere socio-economic.
       Obiective/activități realizate/implementate la nivelul C.F.P.P. “NICOLAE GOLESCU” SLATINA: renovarea și amenajarea a zece spații de cazare, înființarea și dotarea unui laborator fonic, înființarea Centrului de Limba și Cultura Romani, contractarea de servicii intelectuale pentru desfășurarea cursului de limba și cultura romani și susțunerea cursurilor de pregătire cu polițiști români și străini. Pentru asigurarea sustenabilității proiectului urmează a se încadra din sursă externă un specialist în limba și cultura romani.
       Categoria cursului: curs de carieră
       Grupul țintă: ofițerii și agenții care își desfășoară activitatea în zonele rurale, îndeosebi în comunitățile de romi sau alte comunități dezavantajate din punct de vedere socio-economic
       Forma de organizare: cu frecvență în sistem modular
       Durata de desfășurare: 9 săptămâni
       Au absolvit cursurile un numă de 320 polițiști români.
       Cursul este acreditat de A.N.P.C. – “C.F.P.P. este autorizat să organizeze program de inițiere pentru ocupația/competențe comune ocupațiilor COMPETENȚE COMUNE – COMUNICARE LIMBA ȘI CULTURA ROMANI  cod COR/NC
       Proiectul a fost extins de două ori: prima extindere a fost până la 30 iulie 2015 prin pregătire a încă două serii (40 de polițiști) și a doua extindere până la 30 septembrie 2016 prin pregătirea a încă 4 serii (80 de polițiști)
      În anul 2015 au fost organizate la C.F.P.P. două stagii de pregătire cu durata de cinci zile fiecare în cadrul proiectului “Îmbunătățirea cooperării polițienești dintre Elveția și România în domeniul traficului de persoane” pentru zece polițiști elvețieni în cadrul Centrului de Cultura și Limba Romani.

     

Comunicat