ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII POLIȚIENEȘTI DINTRE ELVEȚIA ȘI ROMÂNIA

   

        Titlul proiectului: Promovarea conceptului de poliție de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunitățile de romi sau alte comunități dezavantajate din punct de vedere socio-economic.
       Obiective/activități realizate/implementate la nivelul C.F.P.P. “NICOLAE GOLESCU” SLATINA: renovarea și amenajarea a zece spații de cazare, înființarea și dotarea unui laborator fonic, înființarea Centrului de Limba și Cultura Romani, contractarea de servicii intelectuale pentru desfășurarea cursului de limba și cultura romani și susțunerea cursurilor de pregătire cu polițiști români și străini. Pentru asigurarea sustenabilității proiectului urmează a se încadra din sursă externă un specialist în limba și cultura romani.
       Categoria cursului: curs de carieră
       Grupul țintă: ofițerii și agenții care își desfășoară activitatea în zonele rurale, îndeosebi în comunitățile de romi sau alte comunități dezavantajate din punct de vedere socio-economic
       Forma de organizare: cu frecvență în sistem modular
       Durata de desfășurare: 9 săptămâni
       Au absolvit cursurile un număr de 320 polițiști români.
       Cursul este acreditat de A.N.P.C. – “C.F.P.P. este autorizat să organizeze program de inițiere pentru ocupația/competențe comune ocupațiilor COMPETENȚE COMUNE – COMUNICARE LIMBA ȘI CULTURA ROMANI  cod COR/NC
       Proiectul a fost extins de două ori: prima extindere a fost până la 30 iulie 2015 prin pregătire a încă două serii (40 de polițiști) și a doua extindere până la 30 septembrie 2016 prin pregătirea a încă 4 serii (80 de polițiști)
      În anul 2015 au fost organizate la C.F.P.P. două stagii de pregătire cu durata de cinci zile fiecare în cadrul proiectului “Îmbunătățirea cooperării polițienești dintre Elveția și România în domeniul traficului de persoane” pentru zece polițiști elvețieni în cadrul Centrului de Cultura și Limba Romani.

     

Comunicat

      Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor ″Nicolae Golescu″ Slatina a fost implicat activ în promovarea relaţiilor de colaborare și cooperare cu o serie de parteneri străini, prin  implementarea activităților cuprinse în fișele proiectelor cu finanțare europeană, dar și prin derularea activităților de pregătire polițienească europeană, în proiectele în care I.G.P.R. este beneficiar sau partener.
      Astfel, rezultatele remarcabile obținute în cadrul proiectului ″Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic″, finanţat de Fondul Tematic de Securitate Elveţian, în Centrul Slatina, respectiv:

  1. Operaționalizarea Centrului de Limba şi Cultura Rromani;
  2. Pregătirea în domeniul limbii și culturii rromani, nivel începător, a unui număr de 360 de polițiști;
  3. Pregătirea în domeniul limbii și culturii rrome, nivel avansat, a unui  număr de 40 de polițiști. Aceștia au fost selectați din rândul polițiștilor cu rezultate foarte bune obținute la examenul de absolvire a cursurilor de bază în limba și cultura rromani.
  4. Organizarea a două conferințe de presă;
  5. Sustenabilitatea proiectului cu finanțare elvețiană a fost asigurată prin încadrarea, în anul 2018, a unui formator de limba romani care prin continuarea livrării programelor de formare în domeniul limbii și culturii rromani să contribuie, pe termen scurt și lung, la creșterea gradului de încredere a comunității rrome în polițiști precum și la întărirea capacității Poliției Române de a menține un mediu social stabil și sigur în zonele de competență.
  6. Asigurarea facilităților de pregătire pentru un număr de 20-25 cursanți/serie;
  7. Asigurarea facilităților de cazare și hrănire pentru un număr de 20-25 cursanți/serie;

      Proiectul ”Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi şi alte comunităţi dezavantajate din punct de vedere socio-economic” a fost oficial încheiat la data de 09.09.2019, Centrul Slatina contribuind în mod decisiv la consolidarea încrederii partenerului elvețian în profesionalismul și disponibilitatea Centrului de a se implica în implementarea proiectelor europene pe componenta de pregătire polițienească internațională, adăugând un plus valoare în domeniul cooperării internaționale. 
      Expertiza dobândită de personalul didactic în domeniul limbii rromani a fost fructificată și în cadrul altui proiect cu finanțare elvețiană. Din 2015 până în 2019, în cadrul Centrului s-au desfăşurat patru sesiuni de pregătire cu accent pe cultura şi limba rromani pentru un număr de 22 de poliţişti investigatori elveţieni. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti între Elveţia şi România în domeniul traficului de persoane”, proiect finanțat prin Contribuția elvețiană.